Trang sức - Trang sức Hoàng gia - Chuyên cung cấp trang sức cao cấp sang trọng toàn quốc

Mua bán kim loại dư thừa trong hoạt động sản xuất

18/10/2022
Mua bán kim loại dư thừa trong hoạt động sản xuất

Kim loại thừa trong sản xuất

Sản xuất thừa – đây là lãng phí cơ bản, rất nghiêm trọng vì nó dẫn đến các lãng phí khác. Sản xuất thừa được hiểu là sản xuất ra những sản phẩm không cần thiết mà không phụ thuộc vào nhu cầu. Nó cũng đề cập đến việc sản xuất hàng hóa trước khi chúng được yêu cầu. Cả hai hoạt động này đều làm tăng khả năng sản xuất hàng hóa không chính xác, sản phẩm lỗi thời cũng như nhu cầu giảm giá sản phẩm.

Sản xuất thừa được định nghĩa là sản xuất vượt quá nhu cầu của khách hàng. Sản xuất thừa được phân thành hai loại: sớm và định lượng.

Sản xuất thừa sớm đề cập đến việc tạo ra các sản phẩm trước khi họ cần

Sản xuất thừa định lượng đề cập đến việc tạo ra nhiều sản phẩm hơn yêu cầu

Trong quá trình sản xuất đã thừa ra các kim loại không dùng đến

mua-ban-kim-loai-du-thua

Mua bán kim loại dư thừa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *